Khoảng cách giữa các AWS Availability Zone (AZ) là bao nhiêu?

AWS tổ chức các Region là physical location khắp thế giới (ở thời điểm bài viết AWS có 70 Regions, AWS Region gần Việt Nam nhất là Singapore và Nhật, sắp tới có thêm Indonesia nữa. Mỗi một physical location hay gọi là Region này lại gồm rất nhiều cluster data center, mỗi logical data centers group lại thành một Availability Zone.

Mỗi AWS Region bao gồm nhiều AZ được cô lập nhập về mặt location nhưng được kết nối nhau bởi đường kết nỗi có độ trễ thấp (low latency link) nằm trong một vùng địa lý nào đó thông thường là một quốc gia. Tùy vào nhu cầu mà mỗi quốc gia sẽ có thể có nhiều Regions ví dụ như Mỹ.

Như thế là trong một AWS Region lại có nhiều AZ, thông thường là 03 (AWS Region Beijing là Region duy nhất chỉ có 02 AZ).

Tìm hiểu về AZ

  • Mỗi AZ gồm 1 hoặc nhiều DC (Data Center)
  • Redundant power, networking, connectivity (dự phòng về nguồn, mạng và kết nối).
  • Tất cả traffic là dữ liệu trao đổi giữa các AZ đều được mã hóa (encrypted).
  • Giữa các AZ là physical location trong một Region được xây dựng cách nhau không quá 100 km (60miles) để đảm bảo kết nối mạnh và giảm độ trễ (high thruput & low latency).

Vậy câu trả lời cho câu hỏi Khoảng cách giữa các AWS Availability Zone (AZ) đó là 100km hoặc 60 miles.

iGà

Topics #aws #az #china #dc #latency #region