Download Free Sách “The Hundred-page Machine Learning Book” PDF

Đây là quyển sách cô đọng và xúc tích về Machine Learning gói gọn trong 100 trang cho những bạn mới bắt đầu cũng như những anh em đã làm lâu năm nhưng cần có cái nhìn xúc tích, sắc nét hơn.

Để mua gốc quyển này bạn có thể mua trên amazon hoặc learnpub với giá 20-40$. iGà khuyến nghị anh em sẽ đi theo hướng này, với anh em nào khó khăn có thể gởi email để nhận tài liệu “The Hundred-page Machine Learning Book” nhé.

Email: [email protected] 

iGà cũng đang học về Machine learning để đáp ứng một số thiết kế phần mềm cần công nghệ này. Nên cũng mong nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm của các bạn làm Machine Learning nói chung, và triển khai Machine Learning trên AWS nói riêng nhé. Cảm ơn các bạn.

Topics #aws #book #free #machine learning #ml